Genom att använda dig av kopplingen mellan Speedledger och Årsredovisning Online kan du enkelt föra över din bokföring till oss. Du kan även göra det genom att "exportera" din bokföring i en så kallad SIE-fil. När detta är gjort så läser du enkelt in bokföringen hos oss. På följande sida kan du läsa mer om SIE-filer. Om du får problem med att exportera SIE från SpeedLedger så är det bästa att kontakta deras support.