Troligen är det inget fel, SRU-filer är inte gjorda för att vara läsbara, utan bara för att kunna bli inlästa maskinellt på Skatteverket. Normalt har man inget program som kan visa filerna installerat. Så om webbläsaren ger en varning om att filen inte går att öppna så är det ingen fara. Filen bör ha blivit sparade ändå, och kommer att gå att ladda upp till Skatteverket.