Årsredovisning Online fungerar alldeles utmärkt för alla aktiebolag som följer K2-regelverket, även för s.k. vilande aktiebolag.