När du betalt får du möjligheter att hantera de delar som har med revisorn att göra. Om du väljer inlämning digitalt så får du bjuda in din revisor att arbeta med årsredovisning och revisionsberättelse. Om du väljer papper så får du skriva in revisorns uppgifter så att de blir utskrivna på årsredovisningen.