Ansvarsförbindelse

Ansvarsförbindelse är ett begrepp som tidigare användes i årsredovisningar för att redovisa möjliga men mindre troliga skulder som t.ex. borgensåtaganden. I årsredovisningar för räkenskapsår 2016 och framåt används istället begreppet eventualförpliktelse.

Ansvarsförbindelser redovisades tidigare, tillsammans med ställda säkerheter längst ner i balansräkningen i årsredovisningen.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.