Årsstämma

Ett aktiebolag ska varje år hålla en årsstämma (tidigare kallad ordinarie bolagsstämma). Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarna röstar om frågorna som tas upp. På årsstämman ska årsredovisningen för föregående räkenskapsår presenteras, tillsammans med eventuell revisionsberättelse. Stämman fastställer resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen, och beslutar om hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras. Stämman beslutar även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör, samt väljer ny styrelse.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.