Har du matat in förändringen (exempelvis avsättning till periodiseringsfond) direkt i resultat- och balansräkningen? Det vill säga genom att själv ändra posterna "Förändring av periodiseringsfonder" (i resultaträkningen) och "Periodiseringsfonder" (i balansräkningen)? Då kan systemet inte hjälpa till med bokföringen av dessa. För att använda den inbyggda hanteringen av periodiseringsfonder, lämna istället dessa fält orörda, och gå vidare till steg 4 "Skatt". Där kan du fylla i återföring och/eller avsättning, och då kommer vi dels att justera resultat- och balansräkning automatiskt, och dels skapa verifikationer att bokföra.