En resultaträkning är en sammanställning av alla resultatkonton i företagets bokföring. Resultaträkningen visar intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Summan av resultaträkningen ger årets resultat. Innan bokslut brukar man oftast kalla summan för beräknat resultat. Resultaträkningen ingår i företagets bokslut, tillsammans med en balansräkning och tilläggsupplysningar eller noter.