En bokslutsdisposition är en åtgärder som företaget kan göra för att förändra det skattemässiga resultatet. Syftet med dispositionerna är normalt att sänka sin beskattning eller skjuta upp beskattning till ett senare tillfälle, men beskattningen kan även öka.

Den vanligaste bokslutsdispositionen är avsättning till periodiseringsfond, där man får avsätta en del av det skattemässiga resultatet i upp till 6 år. För juridiska personer får upp till 25% av resultatet bli avsatt. För fysiska personer som är delägare i handelsbolag samt för enskilda näringsidkare är procentsatsen 30%. Senast efter 6 år måste man återföra avsättningen till beskattning.

En annan vanlig form av bokslutsdisposition är koncernbidrag. Med koncernbidrag kan man flytta ett överskott i ett bolag till ett annat bolag inom samma koncern. Om det mottagande bolaget har gjort en förlust så kan vinst kvittas mot förlust och den totala beskattningen sänkas.