Ett fastställelseintyg är en standardtext som man skriver på framsidan av den kopia av årsredovisningen som blir inskickad in till Bolagsverket. Fastställelseintyget ska bli signerat av en företrädare för företaget - normalt en styrelseledamot eller den verkställande direktören.

Genom att skriva under fastställelseintyget intygar man att:

  • Årsstämman har fattat beslut om att fastställa resultat- och balansräkningen.
  • Årsstämman har fattat beslut om hur företagets vinst eller förlust ska bli behandlad.
  • Den kopia av årsredovisningen (och eventuell revisionsberättelse) som lämnas in överensstämmer med originalet.
  • Originalet har blivit signerat av styrelsen och eventuell VD. (Endast vid digital inlämning.)

 

När man lämnar in årsredovisningen till Bolagsverket lämnar man en kopia - inte originalet. Det betyder att fastställelseintyget normalt bara finns på kopian, inte på originalet. I Årsredovisning Online hanterar vi detta automatiskt. Vid digital inlämning skapas fastställelseintyget när årsredovisningen blir uppladdad upp till Bolagsverket. Vid pappersinlämning kan du ladda ner ett extra försättsblad med fastställelseintyget.

När man lämnar in årsredovisningen digitalt signerar man fastställelseintyget med e-legitimation (t.ex. Mobilt BankID). När man lämnar in på papper skriver man under fastställelseintyget med penna, på den kopia man skickar in.