Fastställelseintyg

Ett fastställelseintyg är en standardtext som skrivs på framsidan av den kopia av årsredovisningen som skickas in till Bolagsverket. Fastställelseintyget ska skrivas under av en företrädare för företaget - normalt en styrelseledamot eller den verkställande direktören.

Genom att skriva under fastställelseintyget intygar man att:

  • Årsstämman har fattat beslut om att fastställa resultat- och balansräkningen.
  • Årsstämman har fattat beslut om hur företagets vinst eller förlust ska behandlas.
  • Den kopia av årsredovisningen (och eventuell revisionsberättelse) som lämnas in överensstämmer med originalet.
  • Originalet har skrivits under av styrelsen och eventuell VD. (Endast vid digital inlämning.)

När man lämnar in årsredovisningen till Bolagsverket lämnar man en kopia - inte originalet. Det betyder att fastställelseintyget normalt bara finns på kopian, inte på originalet. I Årsredovisning Online hanterar vi detta automatiskt. Vid digital inlämning skapas fastställelseintyget när årsredovisningen laddas upp till Bolagsverket. Vid pappersinlämning kan du ladda ner ett extra försättsblad med fastställelseintyget.

När man lämnar in årsredovisningen digitalt signerar man fastställelseintyget med e-legitimation (t.ex. Mobilt BankID). När man lämnar in på papper skriver man under fastställelseintyget med penna, på den kopia man skickar in.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.