Förvaltningsberättelsen går inte att godkänna om alla siffror i flerårsöversikten inte är inlagda. Tjänsten kan bara fylla i och räkna ut detta för de två senaste åren (det är endast dessa år vi har siffror för). Tidigare år får man skriva in för hand. Enklast är att ta fram en gammal årsredovisning och skriva av siffrorna från den.