Vi hjälper till med allt som rör vår tjänst, det vill säga framtagande av årsredovisning och deklaration. Vår tjänst förutsätter att den löpande bokföringen är i ordning och att vissa bokslutsdispositioner är genomförda. Vi är inte redovisnings- eller skattekonsulter.

Var gränsen går är kanske svårt att veta och det går alltid att ställa frågan till oss. Vi gör alltid vårt bästa för att hjälpa till.