Överkursfond är en post i balansräkningen i ett aktiebolag. Denna ingick tidigare enbart i fritt eget kapital. Dock sedan början av 2021 kan en överkursfond vara en del av både bundet- eller fritt eget kapital. Man beslutar vid nyemissionen om överkursfonden ska ingå i bundet- eller fritt eget kapital.

Vid en nyemission i ett aktiebolag, där priset på de nya aktierna överstiger det s.k. kvotvärdet (aktiekapital delat med antal aktier) kallar man den del av priset som överstiger kvotvärdet för överkurs. Summan av överkursvärdet av de nya aktierna lägger man i överkursfonden.