Ett företag ska löpande under året betala in preliminär skatt till Skatteverket, detta kallar man för den debiterad preliminärskatten. Den preliminära skatten ska så nära som möjligt motsvara vad den slutliga skatten kommer att bli.

Företaget lämnar underlag till Skatteverket om hur stort man förväntar resultatet att bli (när företaget blir registrerat eller i en preliminär deklaration), och utifrån detta beslutar Skatteverket hur mycket preliminärskatt man ska betala varje månad. Det beslutade beloppet dras från företagets skattekonto varje månad (oftast runt den 12:e i månaden). Det är upp till dig som företagare att betala in skatten till skattekontot.