Resultaträkning

En resultaträkning är en sammanställning av alla resultatkonton i företagets bokföring. Resultaträkningen visar intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Summan av resultaträkningen ger årets resultat. Innan bokslut brukar summan ofta kallas beräknat resultat. Resultaträkningen ingår i företagets bokslut, tillsammans med en balansräkning och tilläggsupplysningar eller noter.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.