Revisorspåteckning

Om ett företag har revisor ska en revisionsberättelse lämnas till Bolagsverket tillsammans med årsredovisningen. Revisorn ska även skriva en hänvisning till revisionsberättelsen på årsredovisningen, en s.k. revisorspåteckning. Revisorspåteckningen skrivs under styrelsens underskrift av årsredovisningen, och ser ut som följer.


Min/vår revisionsberättelse har lämnats ÅÅÅÅ-MM-DD
(eventuellt) Namn på revisionsbyrå

Revisorns namnteckning
Namnförtydligande
Revisorns titel

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Relaterade begrepp