Det är Bolagsverket som valt att visa signaturer för elektroniskt signerade årsredovisningar på detta sättet. Så detta är helt i sin ordning.