Vi rekommenderar att man använder sig av direktkopplingen till Skatteverket i steg 9 för inlämning av deklaration. Är det så att du behöver använda SRU-filer så har vi sammanställt de vanligaste orsakerna till att problem uppstår:

När man loggar in i filöverföringstjänsten kan man i ett läge välja mellan bl.a. "Periodisk sammanställning" och "Inkomstdeklaration". Här ska man välja "Inkomstdeklaration". Väljer man "Periodisk sammanställning" och försöker ladda upp en fil får man ett kryptiskt felmeddelande.

Filerna man laddar upp måste heta exakt "info.sru" och "blanketter.sru". Ett ganska vanligt problem är att det redan ligger filer med dessa namn i nedladdningskatalogen (t.ex. för att förra årets filer ligger kvar, eller att man har flera företag att deklarera), och då lägger webbläsaren på ett löpnummer i filnamnet. I det här läget går det inte att ladda upp filerna - Skatteverkets tjänst tar t.ex. inte emot "info (2).sru" - utan de måste döpas om. Enklast är att ta bort alla SRU-filer (eller flytta dem till en annan katalog) och sedan ladda ner årets filer igen.