I en årsredovisning eller ett årsbokslut ska det ingå vissa tilläggsupplysningar eller noter. Dessa ger antingen upplysningar som inte framgår av övriga delar i bokslutet, eller förtydligar vissa uppgifter. En upplysning som alltid ska finnas med är vilka redovisningsprinciper som man har använt vid upprättandet av bokslutet, t.ex. K2-regelverket (som egentligen heter BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag). Många noter är förtydliganden av poster i resultat- och balansräkningen, och dessa brukar ha en hänvisning från resultat- eller balansposten till notens nummer.