Skjuta till kapital i ditt aktiebolag

Det finns situationer där man behöver stärka upp aktiebolagets kapital. Det vanligaste är att bolaget behöver ett tillskott av kapital för att inte hamna på obestånd. Vi beskriver här de vanligaste sätten att stärka upp ditt aktiebolag.

Egen insättning?

Egen insättning är en metod som inte ska användas i ett aktiebolag. Det används istället i enskilda firmor där ägaren kan sätta in sina egna pengar på den enskilda firmans konto, pengar som bolaget sedan kan använda fritt. I BAS-kontoplanen så används normalt konto 2018 för egen insättning, ett konto som alltså inte används för aktiebolag.

Aktieägartillskott

Ett vanligt sätt att tillföra kapital i ett privat aktiebolag är aktieägartillskott. Ett aktieägartillskott kan vara villkorat (ska betalas tillbaka vid tillfälle) eller ovillkorat (förväntas inte att betalas tillbaka). Aktieägartillskott bokför du enligt nedan oavsett om det är villkorat eller ovillkorat.

Kontering
2022-04-10: Aktieägartillskott, 100 000 kr
Konto Beskrivning Debet Kredit
2093Erhållna aktieägartillskott100 000
1930Företagskonto/​checkkonto/​affärskonto100 000
Läs mer om aktieägartillskott

Lån från aktieägare

Ett annat sätt att tillföra kapital är genom att en eller flera delägare lånar ut pengar till aktiebolaget. Ett lån kan vara kortfristigt eller långfristigt. Du har då också rätt till ränta på lånet men räntesatsen måste ligga på en skälig, marknadsmässig nivå. Ett kortfristigt lån ska normalt betalas tillbaka inom ett år.

Kontering
2022-04-10: Kortfristigt lån 100 000 kr från aktieägare
Konto Beskrivning Debet Kredit
2893Skulder till närstående personer, kortfristig del100 000
1930Företagskonto/​checkkonto/​affärskonto100 000
Kontering
2022-04-10: Långfristigt lån 100 000 kr från aktieägare
Konto Beskrivning Debet Kredit
2393Lån från närstående personer, långfristig del100 000
1930Företagskonto/​checkkonto/​affärskonto100 000

Nyemission

Till sist vill vi även nämna nyemssion som ett alternativ för att tillföra kapital. En nyemission innebär att bolaget ger ut nya aktier, vilket alltså ökar totalt antal aktier i bolaget. För de aktierna tar bolaget betalt, vilket stärker bolagets ställning. Kapital från en nyemssion stärker bolagets bundna egna kapital.

Hos Bolagsverket kan du läsa mer om nyemission.

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Liknande artiklar

Lämna in K10 eller inte?
När måste man lämna in årsredovisning och inkomstdeklaration?
Utdelning i ditt aktiebolag
Ska man välja K2 eller K3 för sitt aktiebolag?
Förbrukat aktiekapital
Balansräkning eller balansrapport?

Alla artiklar