Utdelning i ditt aktiebolag

Ny bättre artikel

Läs vår nya artikel!

Bakgrund

Vår artikel om utdelning här på Årsredovising Online har visat sig väldigt populär. Artikelns populäritet och att vi själva som företagare har brottats med frågor kring utdelning i aktiebolag och hur man som företagare skall hantera planering, uttag och deklaration har fått oss att ta steget att bygga en ny tjänst, Utdelning Online.

Tjänsten är skapad i samma anda och av samma team som skapat Årsredovisning Online.

  • Lätt att använda, skapad för dig som egenföretagare.
  • Du betalar bara när du är nöjd.
  • Vi hjälper dig! Support via chat, mejl och telefon.

Har du ett aktiebolag som går med vinst? Det är inte alltid helt självklart hur du effektivast tar ut pengar från ditt fåmansbolag. Nedan finner du lite kort information och bakgrund samt en länk till en mer omfattande artikel med ännu mer hjälp och information.

Förutsättningar

Reglerna för utdelning i fåmansbolag kan vara lite komplicerade och det skiljer lite vad som gäller beroende på bolagets struktur. I grundfallet gäller:

  • Du äger minst 4% av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen. Om du alltså utbetalar utdelning 2023 så ska du ha ägt aktierna vid ingången av 2023.
  • Du uppfyller kraven på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Lite förenklat ska ni då vara maximalt fyra ägare som kontrollerar mer än hälften av rösterna.

Så om du äger aktiebolaget själv, eller t.ex. till hälften vardera tillsammans en annan person så uppfyller du förutsättningarna.

Genomföra utdelning eller planera utdelning?

Utdelning sker alltid efter räkenskapsårets slut och efter att bolaget redan har betalat bolagsskatt på vinsten. Det betyder att utdelning sker på "balanserad vinst" alltså sparad vinst efter skatt. Därför kan man fundera på utdelning i termer av "jag gjorde vinst förra året eller har sparad vinst sedan tidigare och jag vill nu ta ut utdelning" eller "jag vill planera mina löneuttag under året och optimera min utdelning nästa år".

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Liknande artiklar

Lämna in K10 eller inte?
När måste man lämna in årsredovisning och inkomstdeklaration?
Ska man välja K2 eller K3 för sitt aktiebolag?
Förbrukat aktiekapital
Balansräkning eller balansrapport?
Skjuta till kapital i ditt aktiebolag

Alla artiklar