Nej, det går inte att upprätta bokföring i Årsredovisning Online. Bokföringen behöver vara helt klar innan du påbörjar processen att skapa din årsredovisning och deklaration.

Bokslutet behöver i princip vara helt klart med undantag för vissa verifikationer så som t.ex. avsättning och återföring av periodiseringsfonder, skatt på årets resultat och årets resultat. Dessa verifikationer kan Årsredovisning Online skapa åt dig.