Uppskrivning

Om en tillgång har ökat i värde på ett bestående och tillförlitligt sätt, och detta värde väsentligen överstiger det bokförda värdet, får man i vissa fall skriva upp värdet så att det bokförda värdet bättre motsvarar det verkliga värdet. Vilka tillgångar som får skrivas upp, och hur mycket, styrs bl.a. av typen av tillgång och vilket redovisningsregelverk som används. Använder man K3-regelverket får man, åtminstone i princip, skriva upp alla typer av tillgångar. Använder man K2 får man dock bara skriva upp byggnader och mark, och då högst till taxeringsvärdet.

Vid uppskrivning ökas det bokförda värdet på tillgången, vilket ökar tillgångssidan i balansräkningen. Dock får uppskrivningen inte räknas in i resultatet, och därför sätter man av motsvarande belopp till en uppskrivningsfond, som är en del av eget kapital.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.