När måste man lämna in årsredovisning och inkomstdeklaration?

Här kan du läsa om vilka inlämningsdatum som gäller generellt för årsredovisning och Inkomstdeklaration 2. Men vill du bara veta vad som gäller för just ditt företag så kan du direkt gå längre ner och ange datum för sista dagen på räkenskapsåret.

När ska årsredovisningen lämnas in?

Årsredovisningen måste lämnas in senast sju månader efter räkenskapsårets slut, så om ditt räkenskapsår slutar 31 december är sista inlämningsdatum 31 juli. Bolagsverket har inga lagliga möjligheter att lämna anstånd, så man måste lämna in i tid. Om sista dagen infaller på en helgdag får man dock lämna in årsredovisningen nästkommande vardag.

Inlämningsdatum för Inkomstdeklaration 2

Precis som för årsredovisningen så beror det på ditt bokslutsdatum, det vill säga när ditt räkenskapsår slutar. Om man väljer att lämna in inkomstdeklarationen elektroniskt så har man en månad extra på sig att lämna in den. För att den ska räknas som elektroniskt inlämnad måste man dock lämna in hela Inkomstdeklaration 2 elektroniskt. Det innebär att man måste lämna in den första sidan via Skatteverkets e-tjänst "Inkomstdeklaration 2" och övriga sidor ska lämnas via e-tjänsten "Filöverföring".

I tabellen nedan ser du vilka inlämningsdatum som gäller, men notera också att om sista dagen infaller på en helgdag får man lämna in inkomstdeklarationen nästkommande vardag.

Bokslut På papper Digitalt
Januari till april 1/12 1/12
Maj och juni 15/1 (året efter) 15/1 (året efter)
Juli och augusti 1/4 (året efter) 1/4 (året efter)
September till december 1/8 (året efter) 1/8 (året efter)

Vad gäller för ditt företag?

Välj bokslutsdatum så visas vilka inlämningsdatum som gäller för ditt företag.

För räkenskapsår som slutar 2022-10-31 gäller följande

 • Årsredovisningen ska vara inlämnad senast 2023-05-31
 • Inkomstdeklaration 2 ska vara inlämnad senast 2023-08-01

För räkenskapsår som slutar 2022-11-30 gäller följande

 • Årsredovisningen ska vara inlämnad senast 2023-06-30
 • Inkomstdeklaration 2 ska vara inlämnad senast 2023-08-01

För räkenskapsår som slutar 2022-12-31 gäller följande

 • Årsredovisningen ska vara inlämnad senast 2023-07-31
 • Inkomstdeklaration 2 ska vara inlämnad senast 2023-08-01

För räkenskapsår som slutar 2023-01-31 gäller följande

 • Årsredovisningen ska vara inlämnad senast 2023-08-31
 • Inkomstdeklaration 2 ska vara inlämnad senast 2023-12-01

För räkenskapsår som slutar 2023-02-28 gäller följande

 • Årsredovisningen ska vara inlämnad senast 2023-10-02
 • Inkomstdeklaration 2 ska vara inlämnad senast 2023-12-01

För räkenskapsår som slutar 2023-03-31 gäller följande

 • Årsredovisningen ska vara inlämnad senast 2023-10-31
 • Inkomstdeklaration 2 ska vara inlämnad senast 2023-12-01

För räkenskapsår som slutar 2023-04-30 gäller följande

 • Årsredovisningen ska vara inlämnad senast 2023-11-30
 • Inkomstdeklaration 2 ska vara inlämnad senast 2023-12-01

För räkenskapsår som slutar 2023-05-31 gäller följande

 • Årsredovisningen ska vara inlämnad senast 2024-01-02
 • Inkomstdeklaration 2 ska vara inlämnad senast 2024-01-15

För räkenskapsår som slutar 2023-06-30 gäller följande

 • Årsredovisningen ska vara inlämnad senast 2024-01-31
 • Inkomstdeklaration 2 ska vara inlämnad senast 2024-01-15

För räkenskapsår som slutar 2023-07-31 gäller följande

 • Årsredovisningen ska vara inlämnad senast 2024-02-29
 • Inkomstdeklaration 2 ska vara inlämnad senast 2024-04-02