Bolagsverket har på regeringens uppdrag tagit fram en tjänst för att lämna in årsredovisningen i digital form. Årsredovisning Online är kopplat till Bolagsverkets tjänst, och våra kunder kan redan nu lämna in årsredovisningen digitalt.

Om företaget har revisor skall en revisionsberättelse upprättas och lämnas in tillsammans med årsredovisningen. För att kunna lämna in en årsredovisning med revisionsberättelse digitalt krävs att revisorn upprättar en digital revisionsberättelse som accepteras av Bolagsverket tjänst.

Om revisorn använder Årsredovisning Online för att upprätta sin revisionsberättelse så är det inga problem och årsredovisning med revisionsberättelse kan lämnas in digitalt. Om du dessutom har valt att använda elektroniska underskrifter så kan revisorn skriva under både revisionsberättelsen och årsredovisningen med BankID.

Hur fungerar det?

Formellt så skall revisorn granska den färdiga och signerade årsredovisningen. Den slutgiltiga granskningen som verifieras i och med revisorspåteckningen avser alltid denna.

I praktiken kan det dock hända att man vill att revisorn skall kunna ta del av årsredovisningen innan den är signerad och klar. Vi har därför sett till att man kan bjuda in revisorn så fort man betalt för att på ett smidigt sätt ge denne tillgång till årsredovisningen.

Bjud in din revisor

När arbetet med årsredovisningen börjar bli klart och den blivit betald så kan du bjuda in din revisor. Detta görs genom att ange e-post till revisorn och skriva ett kort personligt meddelande (om du inte använder dig av vårt standardmeddelande).

Följ arbetet

Du kan följa revisorns arbete med revisionsberättelsen.

  • Har revisorn accepterat din inbjudan?
  • Är revisionsberättelsen klar?
  • Om elektroniska underskrifter är valt - har revisorn skrivit under revisionsberättelse och årsredovisning med BankID?
Allt detta kan följas i Årsredovisning Online.

Revisorn granskar årsredovisningen och genomför sin revision

När årsredovisningen är klar och signerad av styrelsen så kan revisorn färdigställa revisionsberättelsen och signera denna. Nu är årsredovisningen klar för stämman och revisorn skriver revisorspåteckningen på årsredovisningen. Om elektroniska underskrifter är valt så sker samtliga underskrifter med BankID, inga papper behövs.

Årsstämma

På stämman ska årsredovisningen och revisionsberättelsen läggas fram. Årsstämman ska sedan fastställa resultat- och balansräkning, besluta hur årets vinst eller förlust ska behandlas, och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och VD. Slutligen väljer stämman ny styrelse och revisor för det kommande året.

Lämna in årsredovisningen

Det som lämnas in till Bolagsverket är en digital kopia av den underskrivna årsredovisningen och revisionsberättelsen. På kopian finns det även ett så kallat fastställelseintyg, där VD eller någon i styrelsen intygar att man har haft årsstämma och fattat beslut om årsredovisningen, och även att kopian stämmer överens med originalet. Fastställelseintyget skapas automatiskt på den digitala kopian, och signeras med BankID på Bolagsverkets webbplats. Det behöver alltså inte finnas med på originalet.

Frågor och svar

Måste man lämna in årsredovisningen digitalt?

Nej, till en början är det frivilligt med digital inlämning, och det går fortsatt bra att lämna in årsredovisningen på papper. Bolagsverkets och regeringens långsiktiga mål är att alla årsredovisningar ska vara digitala, och det kommer sannolikt att bli obligatoriskt till slut, men än så länge finns det ingen tidplan för detta.

Kostar det något att bjuda in sin revisor och låta denne upprätta en digital revisionsberättelse?

Nej, det ingår i priset.

Går det att byta revisor?

Att byta revisor är lite krångligt och kräver bland annat en stämma. Ett troligare scenario är att man råkat bjuda in fel revisor. Det är inga problem att skicka en ny inbjudan till rätt revisor. Det blir automatiskt den senast inbjudne som har tillgång till årsredovisning och revisionsberättelse.

Mer information

Läs mer i vår artikel om elektroniska underskrifter.

Läs mer i vår artikel om digital inlämning av årsredovisning.