Årsredovisning

En årsredovisning är en form av bokslut. Alla företag ska avsluta den löpande bokföringen för varje räkenskapsår med ett bokslut, antingen i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid göra en årsredovisning, medan det ofta är tillåtet för andra företagsformer att istället göra ett årsbokslut. Dock finns det situationer då man ändå måste göra en årsredovisning, t.ex. om företaget räknas som större företag.

En årsredovisning består av fyra huvuddelar: en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning och noter eller tilläggsupplysningar. Årsredovisningen ska presenteras på årsstämman, där man också fastställer resultat- och balansräkning samt beslutar om resultatdisposition. En kopia av årsredovisningen ska lämnas in till Bolagsverket, senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Läs mer i vår artikel om årsredovisning och bokslut.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.