Periodiseringsfonder

Periodiseringsfonder är ett sätt att skjuta upp beskattning eller jämna ut resultatet mellan olika år i ett bolag. En juridisk person får sätta av upp till 25% (fysiska personer 30%) av årets vinst i en periodiseringsfond. Avsättningen gör att bolagets resultat sänks med det avsatta beloppet, och därmed sänks den skatt som bolaget ska betala. Avsättningen måste återföras senast efter 6 år men får återföras tidigare. Återföringen betyder att bolagets resultat ökas med det belopp som återförs, och skatten därmed ökar.

Avsättning till och återföring från periodiseringsfond är en bokslutsdisposition, och redovisas som kostnad respektive intäkt i resultaträkningen. Periodiseringsfonder tas upp i balansräkningen under obeskattade reserver.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.