Några snabba tips

  • Hoppa mellan de olika avsnitten i årsredovisningen genom att klicka på rubrikerna/punkterna.
  • Klicka på Godkänn när du är klar med ett avsnitt. Du kan låsa upp ett avsnitt du tidigare godkänt om du vill ändra något.
  • Allting du registrerar sparas automatiskt. Det finns därför ingen Spara-knapp.
  • Det är lätt att se om ett avsnitt har blivit godkänt, eftersom punkten byter färg från blått till orange när du klickar på Godkänn.
  • Alla avsnitt måste vara godkända innan det går att lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. Du kan dock förhandsgranska utskriften när som helst.
  • För att kunna lämna in den slutgiltiga årsredovisningen måste du betala för tjänsten.
  • För muspekaren över en knapp, eller klicka i ett fält, för att se knappens eller fältets hjälptext.

Vanliga frågor

Vad behöver jag för att komma igång?
Du behöver en resultat- och balansräkning från ekononomisystemet efter avslutat årbokslut. Om det är första gången du använder Årsredovisning Online och har flera bokföringsår behöver du dessutom föregående års årsredovisning, eftersom du måste registrera även föregående års siffror. När du registrerat siffrorna lagrar vi dem naturligtvis, så att du aldrig behöver registrera dem igen.
Hur går det till att registrera de uppgifter som behövs för årsredovisningen?
Inmatningen är indelad i ett antal avsnitt. Varje avsnitt visas som en text och en blå boll nästan längst upp på skärmen. Du hoppar mellan avsnitten genom att klicka på den text som beskriver avsnittet du vill hoppa till.

När du är nöjd med uppgifterna i ett visst avsnitt klickar du på knappen Godkänn för att klarmarkera avsnittet. Nästa avsnitt öppnas då automatiskt, samtidigt som avsnittets blå boll byter färg till orange. När alla bollar är godkända, och därmed orangea, kan du betala och lämna in det slutgiltiga årsredovisningsdokumentet. Det är inte förrän du vill lämna in som du behöver betala.

Kostar det något att använda Årsredovisning Online?
Ja, du måste betala när du vill lämna in den slutgiltiga årsredovisningen. Du kan dock prova tjänsten genom att registrera alla uppgifter och dessutom förhandsgranska årsredovisningsdokumentet. Observera att det inte går att skicka förhandsgranskningsdokumentet till Bolagsverket, eftersom vi förvränger en del siffror så länge det inte handlar om det slutgiltiga dokumentet.
Kommer inte vissa saker i fel ordning?
Under själva inmatningen kanske det är vissa saker du saknar, som verkar komma i en annan ordning eller ser lite annorlunda ut jämfört med årsredovisningar du sett tidigare. Var inte orolig! Årsredovisningen kommer ändå att se ut precis som vanligt. Vi har helt enkelt gjort så för att minska den mängd uppgifter du behöver registrera. Fastställelseintyget behöver t.ex. inga egna inmatade uppgifter, utan vi kan skapa det utifrån det du redan matat in för årsredovisningen.
Måste jag klicka på Godkänn för att det jag registrerat ska sparas?
Nej. Det du registrerar sparas automatiskt hela tiden. Du kan t.ex. registrera halva resultaträkningen, stänga ner tjänsten och sedan logga in igen och registrera andra halvan när det passar dig.
Hur ändrar jag uppgifter i ett avsnitt jag redan godkänt?
Klicka på knappen Ändra för att låsa upp ett avsnitt så att du kan göra de ändringar du vill göra. Klicka sedan på Godkänn igen.
Kan jag ändra och skriva ut igen när jag har betalat?
Den absolut vanligaste fråga vi får är om det går att ändra och skriva ut en ny årsredovisning utan att betala igen. Självklart går detta. Även efter att du har betalat kan du när som helst gå in och ändra i årsredovisningen och skriva ut en ny. Kom ihåg att du måste godkänna alla sektioner innan det går att skriva ut.
Hur läser jag in en SIE-fil?
För att läsa in en SIE-fil (eller hämta data från Fortnox) så går man till någon av sidorna i flödet och trycker på knappen "Läs in bokföring".
Hur gör jag om jag lämnat in digitalt men måste ändra och lämna in igen?
Att ändra och lämna in ny årsredovisning för ett redan inlämnat och registrerat räkenskapsår år inget som vanligtvis skall göras. Om du ändå behöver göra detta så kan du ändra årsredovisningen och lämna in den igen, digitalt eller på papper. Bolagsverket kräver dock att du även skickar en skriftlig begäran med vanlig post om att du vill byta ut årsredovisningen. Det ska även framgå varför du vill byta ut den. Begäran ska vara undertecknad av en styrelseledamot eller av VD.

Övrigt

Läs också vår sida med praktisk information om årsredovisningen.

Tillbaka

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.