Utdelning

Om ett aktiebolag går med vinst får vinsten delas ut till aktieägarna. Utdelningen fördelas mellan aktieägarna i proportion till hur många aktier respektive ägare har. Om en aktieägare har 25% av aktierna i bolaget får hen alltså 25% av den totala utdelningen. För aktieägare som är juridiska personer är utdelning ofta skattefri. För fysiska personer beskattas utdelningen som inkomst av kapital. För s.k. fåmansföretag gäller särskilda regler (de s.k. 3:12-reglerna) som begränsar hur stor utdelning som får beskattas som inkomst av kapital.

Utdelning måste beslutas vid en bolagsstämma, antingen vid årsstämman eller på en extra bolagsstämma. Om utdelning beslutas på årsstämman brukar förslag om utdelning finnas med i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Om utdelning beslutas vid en extra bolagsstämma ska utdelningen anmälas till Bolagsverket, antingen via en e-tjänst på Verksamt.se, eller genom att fylla i och skicka in en pappersblankett. Tidigare var man tvungen att skicka in protokoll från extrastämma vid beslut om utdelning, men detta krav finns inte längre kvar.

Läs mer om utdelning och få hjälp att beräkna utdelningsutrymme i vår artikel.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.