Summan av eget kapital och skulder ska alltid vara lika med summan av tillgångarna i en balansräkning. Under ett räkenskapsår, innan man gör bokslut, finns dock årets vinst eller förlust representerad i resultaträkningen. För att balansräkningen ska få rätt summa behöver man räkna med summan av resultaträkningen i det egna kapitalet. Denna summa brukar man kunna se på en egen rad i balansräkningen, med rubriken beräknat resultat.

När man gör bokslut bokar man över summan av resultaträkningen till balansräkningen. Detta brukar vara årets sista verifikation, och man bokar mellan konto 8999 i resultaträkningen och 2099 i balansräkningen. När detta är gjort är summan av resultaträkningen, och därmed även det beräknade resultatet, 0 och istället kan man se motsvarande summa i balansräkningen som årets resultat. Läs mer i vår artikel om bokföring av årets resultat.